Saturday, October 8, 2016

TỔ CHỨC VIÊT TÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỊNH NGHĨA VỀ HAI CHỮ KHỦNG BỐ!

by Phạm Văn Thành Oct. 8, 2016


TỔ CHỨC VIÊT TÂN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỊNH NGHĨA VỀ HAI CHỮ KHỦNG BỐ!

- Phần 1
by Phạm Văn Thành, Oct. 8, 2016

Nhận rõ tình hình khủng hoảng lối đi của chế độ hèn hạ đốn mạt cộng sản Hanoi hiện tại khi chúng ngày càng lún sâu vào vũng bùn nhơ nhớp phản quốc hại dân, cố tâm đàn áp đối phó với làn sóng phẫn uất của quần chúng Việt Nam nhằm bảo vệ cho kẻ tội đồ gây chết cá chết biển Việt Nam: công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh [của Trung cộng]
Bọn tội đồ Formosa này đã được sự bảo kê của tập đoàn ba đình Hanoi, tùy tiện xả thải cực độc thẳng ra biển Hà Tĩnh trong suốt thời gian dài và gây nên Thảm Họa Formosa cho nước Việt Nam kể từ tháng Tư / 2016 tới nay.
Trước tình thế khủng hoảng, bị động, chế độ Hanoi đã làm một động tác ngu muội trò hề đáng khinh bỉ khi chúng tự công bố 2 chữ "khủng bố" gắn vô cho đảng Việt Tân (1)


(1): Ba ngày sau khi bộ Công An Việt Nam thông báo Việt tân là tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố, bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 07/10/2016 đã cho biết là tổ chức này, có trụ sở tại California, không nằm trong danh sách các nhóm khủng bố, chiểu theo luật pháp Hoa Kỳ [bản tin "Bộ Ngoại Giao Mỹ : Việt Tân không nằm trong danh sách tổ chức khủng bố" của RFI đăng ngày 09-10-2016 Sửa đổi ngày 09-10-2016 16:42] ==> http://vi.rfi.fr/viet-nam/20161009-bo-ngoai-giao-my-viet-tan-khong-nam-trong-danh-sach-to-chuc-khung-bo

0 nhận xét:

Post a Comment