Thursday, October 6, 2016

Cái gọi là quân đội nhân dân của chế độ cộng sản Hanoi và Formosa

by Phạm Văn Thành, 6, 2016


Cái gọi là quân đội nhân dân của chế độ cộng sản Hanoi và Formosa

by Phạm Văn Thành Oct. 6, 2016

Chế độ cộng sản Hanoi, một chế độ độc tài, phi nhân, phản quốc, đưa thân vô sỉ ra làm 1 bè lũ ô nhục Mãi Quốc Cầu Vinh rước hết cộng sản Nga rồi là cộng sản Tàu về đàn áp đồng bào cốt để mà được lũ ngoại bang -cũng tàn ác phi nhân không kém- bảo kê để sống còn, tập đoàn máu ba đình Hanoi còn tệ hại hơn tập đoàn Nguyễn Ánh Gia Long hay xa hơn trong sử Việt là Lê Chiêu Thống ... thì chế độ đó làm gì có nhân dân mà có quân đội lạm danh Nhân Dân?
Quân đội, trong thực chất của chế độ Hanoi chỉ là những lớp người vô năng bần cùng ít học đa số 99% dốt nát bị tuyển dụng đem thân làm bầy cừu cho đám chủ chăn cẩu nô Việt cộng tùy tiện dắt đi.
Trước Thảm Họa Formosa, bộ mặt còn tệ hại hơn con chó của chế độ Hanoi đã lộ ra hết, đã tuột sạch những lớp che ngụy trang còn sót lại để bộc lộ rõ hết chân tướng phàn quốc không còn gì rõ hơn, thì hỡi các anh chị em đang còn ở trong hàng ngũ máu cộng sản, hãy mau mau sáng suốt thức tỉnh và quay về với nhân dân, quay trở về giữa lòng dân tộc bốn nghìn năm, quay về với chính nghĩa quốc gia!0 nhận xét:

Post a Comment