Tuesday, October 4, 2016

Đem Đại Nghĩa Thắng Hung Tàn

by Phạm Văn Thành, Oct. 4, 2016


Đem Đại Nghĩa Thắng Hung TànBiểu tình của hàng chục ngàn ngư dân Hà Tĩnh với chủ đích "Formosa get out", ghi nhận những tính chất chính yếu và chặng đường đấu tranh của chúng ta sắp tới0 nhận xét:

Post a Comment