Wednesday, September 28, 2016

FORMOSA: Thách Thức Sống Còn Của Dân Tộc Việt Nam

by Phạm văn Thành Sep. 28, 2016


VỤ KIỆN FORMOSA Sep. 27, 2016

Sáng ngày Sep. 26, 2016, tại Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh province (cách Hà Tĩnh 200 cây số về hướng bắc) với sự hiệp thông và hỗ trợ của Giáo dân Kỳ Anh, Giáo dân Giáo Xứ Phú Yên, quận Quỳnh Lưu, Nghệ An province đi kiện nhà máy gang thép FORMOSA Vũng Áng Hà Tĩnh tội xả thải tùy tiện ra biển, làm chết cá hàng loạt và một dọc dài biển chết ở miền Trung Vietnam kéo dài 600 cây số từ Hà Tĩnh trở vào đến quá Đà Nẳng khởi từ đầu tháng Tư / 2016.
Xin xem tài liệu tổng hợp về Tội Ác Formosa giết chết biển Vietnam và giết chết cá hàng loạt tại đây: "Tóm Tắt Khủng hoảng Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh"


0 nhận xét:

Post a Comment