Sunday, August 14, 2016

Về tội ác cộng sản Vietnam đã xử tử các vị Linh Mục công giáo từ 1980 - 1990

by Phạm văn Thành Aug. 13, 2016


Đi tìm chứng nhân của các vụ cộng sản xử tử hình người yêu nước sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, và thông tin về những cuộc thảm tử các vị Linh Mục do chế độ cộng sản Hanoi gây ra trong các nhà tù cộng sản Viêt Nam từ 1980 - 1990


.

0 nhận xét:

Post a Comment