Saturday, July 2, 2016

TỘI ÁC FORMOSA! AI LÀ CHÍNH PHẠM AI LÀ TÒNG PHẠM?

by Phạm văn Thành June, July 2016

Tà quyền Hanoi và tập đoàn gang thép Formosa Hà Tĩnh cùng chung tay trong tội ác đầu độc chết cá biển hàng loạt và chết biển Việt Nam

July 2, 2016

Các clip trước nữa trong tháng 6/2016

June 25, 2016
Những Tại Họa Của Quê Hương!

- Nhìn lại Cửu Long sau bốn tháng cạn nguồn.
- Nhìn lại Formosa sau 80 ngày tai biến .
- Suy gẫm trong tuần về câu chuyện hai chiếc máy nay hiện đại bị xé toạc giữa không gian tổ quốc
- Đo lường độ nóng của Biển Đông
Ta suy ra điều gì?

June 24, 2016
Ất Dậu 1945 - Đinh Dậu 2017?
Venezuela và chúng ta?June 22, 2016


June 21, 2016


.

0 nhận xét:

Post a Comment