Wednesday, July 6, 2016

Lễ tưởng niệm các tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại ĐỀN TỬ SỸ

Video Clip by Nguyễn Phương (?), Jul. 5, 2016


Lễ tưởng niệm các tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ miền Nam tự do trước xự xâm lăng của cộng sản Hanoi 1955 - 1975.
Lễ tưởng niệm với nghi thức trang nghiêm và chính thống do các bạn trẻ tổ chức tại ĐỀN TỬ SỸ, Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa vào ngày 5/7/2016.
(chi tiết về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa xin đọc "Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa-Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng" by -Lê Tùng Châu - Oct. 6, 2011


LTC saved lại video clip và chỉnh sửa nội dung Text miêu tả cho đúng, từ nguồn của trang FB Cộng Hòa Thời Báo posted ngày July 5, 2016 - Nguồn Nguyễn Phương
Và FB Cộng Hòa Thời Báo cũng không cho biết rõ về tác giả video clip: Nguyễn Phương!!!???.

0 nhận xét:

Post a Comment