Sunday, May 22, 2016

Lời Kêu Gọi Gởi Đến Các Sĩ Quan An Ninh và Quân Đội CHXHCN VN

by cựu tù chính trị A20 [1993-1994] / Blogger Phạm văn Thành từ Paris Cựu tù chính trị A20 [1993-1994] / Blogger Phạm văn Thành từ Paris, 22/5/2016


Lời kêu gọi chơn tình gởi đến những người đang ở phía bên kia ...
.

0 nhận xét:

Post a Comment