Thursday, May 5, 2016

Formosa và Chúng Ta

Play List gồm 44 video clips của Blogger Phạm Văn Thành, Paris, May 2016


Formosa và Chúng Ta


Chưa hết thảm họa môi trường do hạn hán, sông Cửu Long cạn dòng và vùng đồng bằng Nam phần bị ngập mặn, thì thảm họa cá chết do nhiễm độc môi trường biển tại Miền Trung tháng Tư/2016 đã ập tới.
Sự kiện tôm cá chết hàng loạt tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) lan ra các tỉnh xuôi về phiá nam Miền Trung (theo dòng hải lưu) không phải chỉ hủy hoại môi trường/môi sinh, đe dọa cuộc sống hàng triệu ngưòi, gây thiệt hại nặng nhất là 2 ngành ngư nghiệp và du lịch, mà qua đây còn thách thức năng lực và đánh giá thái độ ứng xử của tập đoàn cộng sản chóp bu chế độ Hanoi khi họ vẫn lúng túng và chậm trễ trước đòi hỏi cấp bách về an sinh của đại cộng đồng dân tộc Việt.
Nếu Hanoi không "thoát Trung" và mau lẹ cải đổi thể chế độc tài mục rưỗng gây bao tác hại lâu nay thì ắt họ không thể đối phó được với các tai họa thay nhau ập tới trong những ngày tháng sắp tới ...

Mời bạn đọc theo dõi loạt 44 Video Clips của Blogger Phạm Văn Thành trần tình những nhận định liên quan đến nội vụ, các clips được bắt đầu thực hiện từ những ngày đầu tháng 5/2016 và sẽ còn cập nhật tiếp ...

Full List: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq5vQcvGescieyxGufSOi858DaSIj-_5_

Bài Liên Quan: Tóm Tắt Khủng hoảng Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh

0 nhận xét:

Post a Comment