Wednesday, February 24, 2016

Truyền thông chống Cộng Sản VN! Những bước chân đi ...

-by Phạm Văn Thành - Feb. 23 2016


Truyền thông chống Cộng Sản VN! Những bước chân đi ...


-tự sự bằng Video Clip dài 17 phút của Blogger Phạm Văn Thành, Feb. 23, 2016see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist

.

0 nhận xét:

Post a Comment