Monday, February 29, 2016

Hãy đứng trên đôi chân của ta! (4)

-by Phạm Văn Thành - Feb. 28, 2016


Hãy đứng trên đôi chân của ta! (4)


-tự sự bằng Video Clip dài 16 phút của Blogger Phạm Văn Thành, Feb. 28, 2016see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist


.

0 nhận xét:

Post a Comment