Monday, April 28, 2014

Thung Lũng Tử Thần

Hồi Ký của Vũ Ánh. 285 trang, Người Việt Books xuất bản, USA, 2014


Cuốn sách về A20, đã có một người viết, đó là cựu tù cải tạo Nguyễn Chí Thiệp. Tác phẩm có tên Trại Kiên Giam.
Sắp tới sẽ ra mắt tác phầm của cố tù chính trị, cố nhà báo Vũ Ánh. Với tôi đây mới là tác phẩm nói đúng nói rõ được về những tầng đáy của A20. Vũ Ánh là người nổi tiếng mang án cùm kiên giam lâu nhất của A20 (và tôi nghĩ là của cả thế giới).
Con số năm cùm của ông ngang ngửa với tổng chiều dài lao tù của tôi khi từ Pháp về VN năm 1992/93, tức trên 5 năm.
Không ai, không người tù nào, và chắc chắn không sĩ quan an ninh giám thị nào đã nghĩ rằng Vũ Ánh tồn tại được với thời gian cùm kiên giam kinh khủng như vậy.
Qua Vũ Ánh, hậu thế may mắn còn biết được về những ngày cuối cùng của một người tù chính trị đặc biệt siêu phàm: LM Nguyễn văn Vàng, dòng Chúa Cứu Thế VN

Phạm Văn Thành July 12, 2014
$pageIn
Bìa trước


Bìa sau
1996
2008
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
Nguyễn văn Của, khi PVT vào A20 cuối 1993, y vẫn còn là thi đua nhưng đã lành đi nhiều. Y có con mắt tam bạch đản, mặt xương xẩu, da thiết bì, khí sắc rất ác. Nhưng với tôi, y có vẻ nể nang.
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn
$pageOut
$pageIn

Ảnh Phụ Lục
$pageOut

= = = = =

Mục bài liên quan


- Ông Be - chuyện người tù A20 bất khuất 33 năm trước [phóng sự của nhóm TV PVT 2015]
- Hồi Ức của cựu tù A20 Lê Ngọc Vàng [by Lê Ngọc Vàng và nhóm TV PVT 2015]
- Hồi Tưởng Ngày Mất Nước Và Quãng Đời Tù Ngục Cộng Sản [by Trần Văn Long và nhóm TV PVT 2015]
- Trần Danh San, Tiếng hò khoan đã tắt [bài viết 2013 của Phan Nhật Nam, Đại Úy Nhảy Dù Quân Lực VNCH, Khóa 18 Võ Bị Dalat, cựu tù chính trị trong lao tù cộng sản 14 năm sau khi mất miền Nam quốc gia tháng Tư đen 1975, tác giả của thiên Bút Ký chiến tranh lừng danh "Mùa Hè Đỏ Lửa", NXB Hiện Đại, Saigon 1972]

Xin đọc các Phần tiếp theo ==>


-

0 nhận xét:

Post a Comment