Thursday, December 18, 2014

Sách "LUẬN CHIẾN NƯỚC NGOÀI" CỦA VÕ VĂN ÁI

Sách "LUẬN CHIẾN NƯỚC NGOÀI" CỦA VÕ VĂN ÁI - tập hợp những bài Tiểu Luận Chính Trị của Võ Văn Ái từ 1977 - 1990 - sách do bạn đọc KT gởi đóng góp cho TV PVT, tháng 12/2015


Lời Giới Thiệu của tạp chí Văn Học Nghệ Thuật do Phạm Điền thực hiện trên đài Á Châu Tự Do RFA 2005-07-14: Năm 1990, nhà xuất bản Quê Mẹ do nhà văn Võ Văn Ái chủ trương ở Paris cho xuất bản cuốn "Luận Chiến Nước Ngoài đi tới tận cùng sự hoá giải dân tộc". Qua cuốn sách dày gần 400 trang này, tác giả đã có quan điểm về 6 vấn đề lớn ...

$pageIn

Sách "LUẬN CHIẾN NƯỚC NGOÀI" CỦA VÕ VĂN ÁI


$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn

=

$pageOut$pageIn
$pageOut

Để thuận tiên đọc sách theo từng bài đã ghi trong Mục Lục, chúng tôi đã phân trang để riêng mỗi bài trong mỗi "Phần". Bạn đọc click vào các "Phần" để có thể lật xem từng bài hoặc tới lui tra cứu tùy ý ==>

Bài Liên Quan:

- XUÂN VŨ: CẦM BÚT VIẾT NGAY KHI ĐỌC XONG "LUẬN CHIẾN NƯỚC NGOÀI" CỦA VÕ VĂN ÁI, bài của Xuân Vũ 30.4.1991 đăng trên Tạp chí Quê Mẹ số 117
- Đọc lại "Luận Chiến Nước Ngoài" của nhà văn Võ Văn Ái, bài của Phạm Điền, phóng viên đài RFA 2005-07-14
- Loạt bài phỏng vấn Thi Vũ Võ Văn Ái do Lê Thị Huệ, tạp chí Gió O thực hiện 2009

.

0 nhận xét:

Post a Comment