Sunday, April 2, 2017

Chủ Nhật 2 tháng Tư 2017 - từ Đèo Con đến Thạch Bằng / Hà Tĩnh!

by Phạm văn Thành, Apr. 02, 2017


Chủ Nhật 2 tháng Tư 2017 - từ Đèo Con đến Thạch Bằng / Hà Tĩnh!


KHÚC QUANH LÀM BIẾN ĐỔI MỌI TOAN TÍNH CHÍNH TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN PHONG TRÀO BIỂU TÌNH CỦA MỘT DÂN TỘC ĐANG CHẾT!https://youtu.be/0aU8XDq9j84

0 nhận xét:

Post a Comment