Sunday, March 5, 2017

Tổng Hợp Nóng Tin BiểuTình 5 tháng 3 / 2017

by Phạm Văn Thành - 3 giờ sáng March 5, 2017 giờ Paris - 9 giờ sáng March 5, 2017 giờ Saigon


- SÀI GÒN ĐÃ PHẤT ĐƯỢC NGỌN CỜ TỰ CHỦ!
- ĐÔI DÒNG TIN VỀ CÁC VUỘC BIỂU TÌNH NỔ RA NGÀY MỒNG 5 Tháng 3 / 2017 trên toàn quốc
https://youtu.be/H5_m6HnieXI

0 nhận xét:

Post a Comment