Saturday, March 11, 2017

NÓI VỚI NHAU, NHỮNG NGƯỜI "CHIẾN BINH"!

by Phạm văn Thành, Mar. 11, 2017


NÓI VỚI NHAU, NHỮNG NGƯỜI "CHIẾN BINH"!


Nhắn gởi những người lính đang đứng bên hàng ngũ bạo quyền cộng sản
Hãy thức tỉnh trong trận đấu tranh này của quần chúng Việt Nam đang nhất loạt đứng lên đòi lại Môi Trường Sạch, Tự Do, Nhân Quyền cho dân Việt.https://youtu.be/ATbAhQwDukc

Thư Viện Phạm Văn Thành Channel
Phạm Văn Thành FB live stream
Mar. 11, 2017

0 nhận xét:

Post a Comment