Wednesday, March 22, 2017

NGƯỜI ĐI TRONG ĐAU THƯƠNG SẼ VỀ GIỮA VUI MỪNG!

by Phạm văn Thành, Mar. 22, 2017


NGƯỜI ĐI TRONG ĐAU THƯƠNG SẼ VỀ GIỮA VUI MỪNG!


Một chút tâm tình xẻ chia trong tinh thần Ky Tô hữu trước ngày biểu tình đợt 4 vào Mar. 26, 2017 sắp tới theo Lời Kêu Gọi của Cha Lý


https://youtu.be/Gfk6NegM3vA


0 nhận xét:

Post a Comment