Monday, March 6, 2017

Ngày 5 tháng 3: Mùa Thu Đã Chết!

by Phạm văn Thành, Mar. 6, 2017


Ngày 5 tháng 3: Mùa Thu Đã Chết!


- Mùa Thu gọi là "cách mạng tháng tám" của cộng sản đã chết
- Phân tích và nhận định những xáo trộn, lủng củng, thậm chí mâu thuẫn khích bác nhau về lập trường về quan điểm ... của các cá nhân hoặc nhóm dissident quốc nội về ngày Tổng Biểu Tình 5 tháng 3 / 2017
- Về tay hát chèo "hải ngoại" Đào minh Quân thủ tướng tự dán nhãn đã phần tư thế kỷ qua ...https://youtu.be/GS_awvpmVMA0 nhận xét:

Post a Comment