Monday, March 20, 2017

Cám Ơn Những Người Anh Em Tôi

by Phạm văn Thành, Mar. 20, 2017


Cám Ơn Những Người Anh Em Tôi


- Cám ơn những anh chị em trong nước đã vùng lên biểu tỏ phản kháng chế độ cộng sản Hanoi [tên chánh phạm cùng với Formosa, chia lợi với Formosa, đồng lõa với Formosa hưởng lợi riêng mà cam tâm đầu độc môi trường Việt Nam] bằng nhiệt tình biểu tình thể theo Lời Kêu Gọi Tổng Biểu Tình của Cha Thadeus Nguyễn Văn Lý, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 / 2017, tức tính đến nay các bạn đã thực hiện được 3 cuộc biểu tình trong nước, từ Hanoi vào tới Saigon Vũng Tàu kể cả một số nơi ở cao nguyên Trung phần (Việt cộng gọi là "Trung nguyên").

- Điểm lại tinh thần quyết tâm tranh đấu của rộng rãi các tầng lớp quần chúng Việt Nam trong nước nhất là lớp bạn trẻ (năm sinh tầm 1985 đến 1995 và nhỏ hơn nữa ...)

- Điểm lại tình hình XHDS -xã hội dân sự- được dựng nên từ những dissident (người bất đồng chính kiến), từ những Blogger trong vòng 5, 7 năm trở lại đây ... ít nhiều đã tạo ra một số lệ thuộc nhất định (từ quan điểm lẫn phương tiện sinh hoạt) vào một -hoặc nhiều hơn một- cá nhân hoặc tổ chức ở hải ngoại, và vì thế đã ít nhiều gây cản trở hoặc không thống nhất một ý một lòng trong cuộc tranh đấu sống còn hôm nay.

- Cùng thảo luận và kêu gọi tính thống nhất cần thiết cho tinh thần biểu tình ráo riết và bền bỉ cho tới khi đạt dược mục tiêu sau cùng, đó là: chế độ tà quyền Hanoi hiện tại phải chấm dứt đàn áp, chấm dứt bạo lực, và phải ngồi xuống bàn thảo một cách hòa bình và thành thực với khối dân sự phản kháng Việt Nam để tìm ra một giải pháp khả thi cho quê hương đất nước, và vĩnh viễn từ bỏ độc tài, ngõ hầu thiết lập một lộ trình đa nguyên chính trị trong việc điều hành và bảo vệ đất nướchttps://youtu.be/p1IzTMZEkg4

0 nhận xét:

Post a Comment