Monday, February 13, 2017

Gặp gỡ Praha Feb. 2017

by Phạm văn Thành, Jan. 11, 2017Nhân Quyền Người Việt Nam Nhìn Từ Praha, thủ đô của "Phong Trào Hiến Chương 77"!
by Phạm văn Thành, Feb. 11, 2017
YouTube link: https://youtu.be/V_XwamOcdK4

Tâm tình từ Praha của một người tuổi trẻ Công giáo Việt Nam lưu vong
by Phạm văn Thành, Feb. 12, 2017
YouTube link: https://youtu.be/rPy41uIcX-4

0 nhận xét:

Post a Comment