Wednesday, January 11, 2017

Những Cuộc Tình Quê Hương

by Phạm văn Thành, Jan. 11, 2017


Những cuộc tình quê hương: Vài nét đời sống tình cảm của những người tù chính trị dưới chế độ cộng sản sau khi các anh từ những lò sát sinh sống sót trở về....

0 nhận xét:

Post a Comment