Sunday, January 22, 2017

Mùa Xuân Đầu Tiên

by Phạm Văn Thành, Jan 22, 2017


Mùa Xuân Đầu Tiên [by Văn Cao]...

... và lời tiên tri về đàn chim lưu vong!
0 nhận xét:

Post a Comment