Monday, December 12, 2016

Nhìn lại cuộc chiến từ hai phía

by Phạm văn Thành, Đoàn Hòa và Lữ thị Tường Uyên, Dec. 11, 2016 từ Praha, Tiệp Khắc (*)


Trao đổi về những ưu tư thao thức về cuộc chiến Quốc-Cộng 1954-1975 và hiện tình đất nước hôm nay của 3 người bạn nơi hải ngoại ở 3 lứa tuổi và ở vào 3 vị thế khác nhau trong cuộc chiến khi xưa

Video Clip đã bị blocked:


Video Clip repost


(*): nay là Czech Republic -Cộng hòa Czech.
Tiệp Khắc sau cuộc cách mạng giải cộng (còn gọi là Cách Mạng Nhung -The Velvet Revolution vào Dec. 1989) thì chia tách ra làm 2 quốc gia là Cộng hòa Czech (thủ đô là Praha và Slovakia (thủ đô là Bratislava) vào 1993.

0 nhận xét:

Post a Comment