Saturday, December 3, 2016

Mồ cha không khóc, đi khóc đống mối!

by Phạm Văn Thành Dec. 3, 2016


Mồ cha không khóc, đi khóc đống mối!
Hí kịch mà chế độ Hanoi không biết xấu hổ và đê nhục khi bày trò "quốc tang" cho 1 thằng độc tài từ Nam Mỹ, Fidel Castro, tên độc tài khát máu đã giết hại biết bao người Cuba và gây bao oan khổ cho biết bao nhiêu người, cho hàng bao nhiêu thế hệ dân lành Cuba từ hơn nửa thế kỷ nay!
0 nhận xét:

Post a Comment