Friday, August 5, 2016

Từ Cam Ranh nhìn về chiếc bóng to của Bà Đại Biểu!

by Phạm văn Thành Aug. 5, 2016


Từ Cam Ranh nhìn về chiếc bóng to của Bà Đại Biểu!
.

0 nhận xét:

Post a Comment