Monday, August 8, 2016

Trao đổi cùng anh Phan Lâm Khanh, Việt Nam Quốc Dân Đảng / Paris

by Phạm văn Thành Aug. 7, 2016


Trao đổi cùng anh Phan Lâm Khanh Việt Nam Quốc Dân Đảng / Paris (1)


.

0 nhận xét:

Post a Comment