Saturday, March 5, 2016

Sức Mạnh Của Biểu Tình Tọa Kháng!

-by Phạm Văn Thành - Mar. 04, 2016


Sức Mạnh Của Biểu Tình Tọa Kháng!


-tự sự bằng Video Clip dài 12 phút của Blogger Phạm Văn Thành, Mar. 04, 2016, về phương sách biểu tình tọa kháng trong cuộc đấu tranh với bạo quyến cộng sản, đòi lại Nhân quyền và Tự do Dân chủ cho Việt Nam

see more at Phạm Văn Thành Youtube Playlist

0 nhận xét:

Post a Comment