Wednesday, February 24, 2016

Truyền Thông Chống Cộng Sản VN, Khi Hoa Anh Đào Nở

-by Phạm Văn Thành - Feb. 24 2016


Truyền Thông Chống Cộng Sản VN, Khi Hoa Anh Đào Nở


-tự sự bằng Video Clip dài 17 phút của Blogger Phạm Văn Thành, Feb. 24, 2016
see more at: Phạm Văn Thành Youtube Playlist

.

0 nhận xét:

Post a Comment