Monday, November 30, 2015

Sách "Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ (các Phụ Bản)

(tiếp theo Phần Chính Sách "Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ)
bản scan sách "Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ do bạn đọc đóng góp. Edited and saved by TV PVT - tháng 12 / 2015

(Phụ Bản) Sách "Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ


"Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ có cả thảy 283 trang do nhà xuất bản Văn Hóa ở Houston - USA ấn hành năm 1995.


$pageIn==> từ trang 213 tới trang 226

Phụ Bản 1 - Lấy Thúng Úp Voi, Lấy Giấy Gói Lửa


$pageOut
$pageIn ==>từ trang 227 tới trang 236

Phụ Bản 2 - Bài Biện Thuyết Cuối Cùng


$pageOut
$pagein ==>từ trang 237 tới trang 247

Phụ Bản 3 - Dư Âm Vụ Mặt Trận Thua Kiện Báo Chí


trang 247, dòng 2, chữ đầu tiên: sách bị in sai. Thay vì chữ Liễu thì phải là Lũy mới đúng. Cuốn "Hồi Ký Một Đời Người" là của cụ Phạm Ngọc Lũy by nhà xuất bản Tân Văn, Nhật Bản, 1994 / mời bạn đón đọc cuốn Hồi Ký này [tập 2] của cụ Lũy, chúng tôi sẽ dần post lên TV PVT ngay sau sau tập "Một Ngày Có 26 Giờ" của Nguyên Vũ này-chú thích của TV PVT-
$pageOut
$pageIn

Phụ Bản 4 - Nguyễn Xuân Phác: Làm Chứng, Tại Sao?


$pageOut
$pageIn

Phụ Bản 5 - Cáo Trạng Trốn Thuế Của Công Ty "NAKAMURA"$pageOut


Xin đọc các Phần tiếp theo ==>

Bài Liên Quan:
==> Mặt Trận kiện Báo Chí: Vụ Xử Án Lớn Nhất Hải Ngoại - Phạm Văn Liễu [2003]; Trần Củng Sơn [1995]

0 nhận xét:

Post a Comment