Wednesday, November 15, 2017

Tâm Tình A20... Những Kinh Nghiệm và Những Vết Thương

by Phạm văn Thành, Nov. 15, 2017


Tâm Tình A20... Những Kinh Nghiệm và Những Vết Thương


bản full - formatted & saved by Hoàng Kỳ Nguyễn with the Author's approval
Bài liên quan cần biết:

- "'Give Us A Ship': The Vietnamese Repatriate Movement on Guam, 1975" by Jana K. Lipman - Tạp Chí American Quarterly Volume 64, Issue 1 (số ra tháng 3 năm 2012)
"Chuyện tàu Việt Nam Thương Tín" - Lê Tùng Châu dịch, Mar. 28, 2015

- Phan văn Bàn Và Nụ Cười An Nhiên Khiêm Tốn - by Phạm Văn Thành, Aug 15, 20150 nhận xét:

Post a Comment