Saturday, February 4, 2017

Tây Sơn Thánh Võ part 2

by Phạm Văn Thành, Feb. 4, 2017 (mồng 8 Tết Đinh Dậu)


Tây Sơn Thánh Võ part 2


Trao đổi cùng Tây Sơn Đào Võ Sư từ miền đất cực bắc của Âu châu

Tây Sơn đi đến đâu
Võ công đi đến đó
Tây Sơn đi đến đâu
Việt đạo đi đến đấy!0 nhận xét:

Post a Comment