Wednesday, November 30, 2016

Thăm lại khu Bảo Tàng Nhà Tù xưa ở Hòa Lan cách đây gần 400 năm

by Phạm Văn Thành và Ms Lữ thị Tường Uyên, Chuyên Viên Tâm Lý Hỗ Trợ - Hội Cựu Chiến Binh Hòa Lan - Nov. 30, 2016


Buồng Cùm thật với bệ đá trơ trọi dã man trong nhà tù chính trị của chế độ cộng sản Hanoi

cùng Miss Tường Uyên thăm lại khu Bảo Tàng Nhà Tù xưa ở Hòa Lan -một quốc gia nhỏ bé hiền hòa của Châu Âu- nơi trưng bày đầy đủ hình ảnh và hiện vật của những nhà tù đặc trưng nhất của Hòa Lan trong khoảng thời gian từ 1650 đến 1750 tức cách đây gần 400 năm.
Để có một đối chiếu, so sánh trực quan và thực tế với hệ thống nhà tù của chế độ cộng sản Hanoi nơi giam cầm và đày ải, ngược đãi một cách man rợ bao nhiêu tù chính trị, những dissidents -người bất đồng chính kiến- trong suốt thời gian chế độ này còn hiện hữu ...
Những hình ảnh trưng bày của nhà tù xưa Hòa Lan đầy nhân bản và bất ngờ dù đã cách nay gần 400 năm ắt hẳn sẽ gợi lên nhiều ý tưởng và nhận thức cho những lớp người tiên phong trong và ngoài nước đang tranh đấu không ngừng cho một Việt Nam không còn cộng sản độc tài phi nhân, một Việt Nam tự do dân chủ nhân quyền và văn minh đích thực đúng với tầm vóc giống nòi Âu Lạc.

Video Clip đã bị blocked:


Video Clip repost:buồng cùm trại tù khét tiếng man rợ và giết người của chế độ phi nhân cộng sản Hanoi từ 1975-1994 có tên A20 hay còn gọi là "Thung Lũng Tử Thần" ... qua nét vẽ của A20 Trần Phương - tư liệu của Phạm Văn Thành

Bài liên quan tiêu biểu:
- Câu chuyện cùm thứ nhất, Trương văn Sương by Phạm Văn Thành hồi ức, July 11, 2014
- Câu chuyện cùm thứ hai, Long Thành Hòa by Phạm Văn Thành hồi ức, July 12, 2014
- Blogger Điếu Cày nói về nhà tù ở Vietnam, BBCVietnamese Feb. 1, 2015
- "Thung Lũng Tử Thần" Hồi Ký của Ký Giả Vũ Ánh. 285 trang, Người Việt Books xuất bản, USA, 2014


0 nhận xét:

Post a Comment