Tuesday, March 10, 2015

Sức Mạnh Của Niềm Tin

August 23, 2014


Như một lời tâm tình đến cùng những anh chị em đang hoạt động chung trong một mô hình nhân quyền.


Anh chị em,

Trong tuần vừa qua chúng ta có những câu hỏi rất rộng và rất sâu, đụng đến nhiều mảng nhân lực đang hoạt động của một số tổ chức, cũng như va động đến cả những quan điểm mang tính cách chiến lược của những tổ chức mang tầm vóc quốc gia. Vì xét thấy không thể trình bày trong không gian trao đổi của hình thức stt fB nên tôi gói ghém những suy nghĩ của mình vào bài viết ngắn này, mong cùng chia sẻ được với anh chị em những gì tôi đang ấp ủ.

Ðây là quan điểm riêng, anh chi em có thể đồng cảm hoặc không đồng cảm. Tôi trình bày ra, vì một số anh chi em muốn biết đưòng hướng và suy nghĩ của tôi, gần cũng như xa về sau này, qua đó, có thể chắt lọc đươc đôi điều hay hoặc phân biệt dễ hơn những điều chưa hay của một người đã có chút cống hiến cho khát vọng phục hưng của xứ sở trong ba mươi năm vừa qua, phát xuất điểm từ một học sinh gia đình nông dân gốc bắc di cư 1954, sinh ra và lớn lên ở miền đông nam bộ, tham gia chiến đấu chống cộng ở vị trí bất khoan nhượng và phải lưu vong, hồi quốc, tù đày và rồi lại phải tiếp tục lưu vong …Quá trình và suy tư ấy, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tự nhiên vào chủ trương và hành động của nhóm chúng ta, sau khí các anh chị đã gạn lọc và loại bỏ ra những điều tiêu cực. . .

Từ khi bị trục xuất khỏi quê hương sau những tháng năm tù nghiệt ngã, tôi tự trang bị cho mình một cách làm việc riêng, đó là TUYỆT ÐỐI KHÔNG TÌM CÁCH ÁP ÐẶT SUY TƯ CỦA MÌNH LÊN NGƯỜI KHÁC. Trong cuộc vận động hợp quần cũng vậy, tôi chủ trương tìm cách tôn trọng suy tư của người hợp tác và đồng thời chấp nhận tự nhiên việc đến một lúc nào đó người hợp tác cùng mình sẽ dứt áo ra đi khỏi mô hình vận động. Ðiều quan trọng nhất với tôi trong sự hợp tác chung, là tận tâm khi bên nhau và hòa ái khi chia tay nhau.

Những câu hỏi của anh LN ở Hoa Kỳ buộc tôi phải đi rất sâu vào những chi tiết của một tổ chức chính trị đang hoạt động tại hải ngoại mà trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực chi phối vào những hoạt động mang tính cách phong trào ở trong nước (dân oan, ngôn luận, nhân quyền). Vì đề tài lớn và cực kỳ phức tạp, liên quan chòng chéo cả đến những yếu tố an ninh phản gián… nên tôi sẽ tách hẳn ra để trình bày ở một bài viết cẩn thận riêng biệt. Ðể tránh những lời nói không hay và coi hành động viết lách này của tôi như một việc làm lén lút, tôi sẽ công khai trên trang fB và blog để mọi người cùng tham khảo. Tôi chịu trách nhiệm với những điều mình phát biểu và sẵn sàng chấp nhận sự đối chất công khai. Với quan điểm của tôi, những chuyện bi hài này đã đến lúc cần phải nghiêm khắc mổ xẻ, hầu mong cộng đồng dân tộc có được môt thân thể sạch bệnh trước khi bước vào cuộc đấu tranh chính trị gay gắt với một guồng máy đảng cầm quyền độc tài khát máu đã hung bạo vùi cả đất nước và cộng đồng dân tộc xuống đáy vực ngu dân và hèn nhát.

A. Về chúng ta.

Chúng ta là ai, chúng ta là gì? Ta cần đi từ những câu hỏi tưởng chừng như bổn đồng ấu, nhưng lại là chứa đựng những điều cơ bản để ta đi sang những đề tài phức tạp khác. Ðây là những ý niệm để chia sẻ cụ thể với anh chị Ps. Chúng ta đang là một trong những nhóm hoạt động nhằm tranh đấu cho những giá trị phổ quát của Nhân Quyền ở Việt Nam. Chúng ta có thể có những mô hình bạn cùng chung mục tiêu tranh đấu cho Nhân quyền và chúng ta sẽ nỗ lực để cùng tác động cho sự hình thành mạng lưới này càng ngày càng dày ở VIệT NAM. Bản chất hành vi của chúng ta đang thực hiện là MỘT HÀNH VI VĂN HÓA. Hành vi này nhiều người đang cố ý hoặc vô tình đánh đồng nó với HÀNH VI CHÍNH TRỊ. Ðây là một sự ngộ nhận tai hại từ phía một số người đang sinh hoạt đấu tranh « gọi là dân chủ » ở VIệT NAM, tạo thành cơ hội cho đảng cầm quyền bôi lem nhem nhuốc chính nghĩa cao đẹp của sinh hoạt Nhân Văn Nhân Quyền.

Vì chúng ta là những người đôc lập tự phát, lại kết hợp nhau vì mục tiêu nhân quyền nên CHÚNG TA LÀ MỘT TỔ CHỨC VĂN HÓA TỰ NGUYỆN, CÓ TÍNH CÁCH ÐẤU TRANH. HÀNH ÐỘNG TÍCH CỰC NHẰM DÀNH LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN VIệT NAM, LẤY NỘI DUNG BẢN TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN LÀM CƯƠNG LĨNH, LÀM KIM CHỈ NAM ÐỂ HÀNH ÐỘNG.

Vì là tổ chức đấu tranh văn hóa, cấu thành do sự tự nguyện và lòng tự trọng nên chúng ta không cần bất cứ thứ cương lĩnh mang tính cách ràng buộc chính trị nào … chi phối vào sinh hoạt của chúng ta. Ðây là hành vi ứng xử của những con người Tự Do đúng phẩm chất, đang cố vượt qua những thói quen sinh hoạt kiểu thần phục thủ lĩnh vốn đã lỗi thời so với kỷ nguyên thông tin tia chớp như hiện nay.

Chúng ta là một nhóm với vài chục người, trong một bối cảnh đang và sẽ có nhiều nhóm khác quăng mình vào cuộc đấu tranh ÐÒI NHÂN QUYỀN cho đồng bào trên khắp xứ sở. Phong Trào chắc chắn sẽ hình thành rộng khắp và một Mặt Trận Ðấu Tranh Vì Nhân Quyền sẽ ra đời. Chúng ta đang là những nhân tố để làm hình thành ra Mặt Trận ấy, và ước mong của chúng ta là được kết hợp với những nhóm lực khác đang cùng chung chí hướng. Ý thức chiến đấu của chúng ta là VÌ NHÂN QUYỀN VIệT NAM – CHO NHÂN QUYỀN VIệT NAM. Bất kỳ những hướng dẫn nào nhắm đến việc làm lợi cho quyền lợi hay danh vọng của một đảng phái chính trị, dứt khoát phải bị triệt tiêu trong mớ hành trang ý thức của chúng ta. Vì đó là một việc làm không đúng lúc, không phù hợp với bối cảnh chiến đấu phức tạp của cuợc đấu tranh ngày hôm nay.
Chúng ta là ai? Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta làm với ai? Ít nhiều anh chị em đã hình dung được. Phần tiếp theo ta hướng tầm suy nghĩ về câu hỏi của Ps liên quan đến vấn đề phương tiện nào cho ta làm việc.

B. TA LÀM VIỆC BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ.

Ta đang đi tự ngay chính chúng ta. Anh chị em châu đầu vào làm chuyện thông tin, làm chuyện dịch thuật, làm chuyện gói ghém miếng lá lành đùm lá rách với nhân lực chiến đấu nội địa … tất cả là từ chính tâm hồn chúng ta, từ « ruột tượng » của anh em chúng ta. Ðồng quà ấy dẫu có là rất khiêm tốn so với những thùng quà khác … nhưng chúng ta hãnh diện rằng sự chia sẻ chân tình đó là do từ mồ hôi lao nhọc của anh em ta mà ra. Ta biết được với nhau, trân trọng được với nhau và chắc chắn anh em nôi địa hiểu được tấm lòng chân thành của chúng ta. Ðó là bước đầu tiên để hình thành một mặt trận tin yêu. Có mặt trận ấy rồi, ta sẽ không còn sợ bất kỳ sự gian nan nào nữa. Có sự tin yêu ấy rồi, các mảng quyền lực chiến lược siêu cường sẽ phải tìm đến chúng ta. Tìm vì quyền lợi của ta lồng trong quyền lợi của họ. Tìm vì sự tồn vong của đất nước ta, là sự tồn vong của chính họ.
Phải Tin Ðươc Nhau! Phải Quần Tụ Ðược Cùng Nhau.

Hãy là những hạt nhân nhỏ nhất, với sự bền bỉ và lòng chân thành, chắc chắn Niềm Tin Sẽ Phục Sinh và đó chính là chìa khóa cho mọi cánh cửa chiến lược hay chính trị cho ngày mai.

C. ÐẤT NƯỚC SẼ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO, DỰA VÀO ÐÂU, DỰA VÀO AI...

Ðây là một câu hỏi mang tính vĩ mô. Sức vóc chúng ta chưa đủ tầm để bàn vào chi tiết. Bàn sâu quá sẽ thành câu chuyện lạm bàn. Cần nhắc lại rằng chúng ta đang chỉ là một trong những nhóm ban đầu cho một phong trào đang cuồn cuộn âm ỉ trong lòng tổ quốc. Phong trào ấy sẽ đội sức mạnh của một Phù Ðổng để xây dựng sức dân thành một mặt trận dân tộc đại hùng tâm. Khi đã có sức mạnh ấy, qủy quyệt nào rồi cũng sẽ phải băng hà. Ðất nước sẽ thật sự đứng lên.

Chúng ta có hàng 4 triệu người chung dòng máu đang trôi nổi trên khắp các quốc gia văn minh đỉnh cao. Sự phân bổ ấy đương nhiên trở thành bức tường vô hình ngăn chống sự độc tài trở lại trong guồng máy chính sự tại Việt Nam. Khúc ruột rà máu mủ ấy cũng sẽ không ngần ngại đem tài lực về xây dựng lại giang san cẩm tú.

Ðịa thế đặc thù của quốc gia Việt Nam, nếu biết bảo vệ và khai thác, Việt Nam sẽ không mấy chốc mà đuổi kịp Nam Hàn.


Paris 22/8/14

Phạm Văn ThànhBài đã post FB Phạm Văn Thành August 23, 2014

0 nhận xét:

Post a Comment